Swedish Television coverage

Swedish Television coverage

Swedish Television visited the Gothenburg harbor today with a report about WaveEL . (in Swedish). Video: http://www.svt.se/nyhetsklipp/regionalt/vast/article6291543.svt Article:...
Work Area

Work Area

(Information for local Norwegian marine traffic. ) Selskapet Waves4power  AS utviklar flytande, fast forankra bølgjekraftanlegg av typen WaveEL. Selskapet har fått løyve til å ha eit anlegg av denne typen i inntil tre år om lag 500 m vest for Måganeset på Runde i...
Skip to content