2015-10-25

Snart sjösätts stort västsvenskt vågkraftverk

Article in Göteborgs Posten – Newspaper in Gotherburg

“Inom kort fraktar Waves4power en 42 meter lång boj upp på norska kusten. Vid ön Runde ska bojen producera el till det norska elnätet. Vågkraft har stor potential som en förnybar energikälla…. ”

Translation Shortly Waves4power’s 42-meter buoy will be transported up the Norwegian coast. At the island of Runde, the buoy will produce electricity for the Norwegian grid. Wave energy has great potential as a renewable energy source… “

Skip to content